Atrás

Senda de San Cibrao

Lonxitude: 8.000 m.
Dificultade: Media.
Localización: Ribadavia.
Cartografía: IGN E 1:25.000, Folla 187 III


Se trata de un sendero circular que arranca junto a un antiguo molino restaurado con almenas próximo al “Ponte do Campeón”  en el lado izquierdo del río Avia. Este punto coincide con el Sendero del Río Avia. Desde allí, se ascien-de hasta A Torre para seguir a la iglesia de Santiago de  Esposende. Un poco más arriba encontramos San Andrés de Camporredondo y de allí, a través de A Carrilleira, llegamos al mirador de San Cibrao situado entre viñedos y con excelentes vistas sobre el embalse. Descendemos hacia Casanova y retomamos el Avia que seguiremos río arriba hasta el inicio de nuestra ruta.


Trátase dunha senda circular que arranca xunto a un antigo muíño restaurado con ameas próximo á “Ponte do Campión” no lado esquerdo do río Avia. Este punto coinci-de co a Senda do Río Avia. Desde alí, ascéndese ata a Torre para seguir ata igrexa de Santiago de Esposende. Un pouco máis arriba atopamos San Andrés de Camporredondo e de alí, a través de A Carrilleira, chegamos ao miradoiro de San Cibrao situado entre viñedos e con excelentes vistas sobre o encoro. Descendemos en dirección a Casanova e retomamos o Avia que seguiremos río arriba ata o inicio da nosa ruta.


It deals about a circular track that starts next to an old restored mill with battlements, near the “Ponte do Campeón” (Campeón Bridge), situated at the left bank side of the Avia River. This point coincides with the Path of the Avia River. From there, the way ascends until A Torre to reach the church of Santiago of Esposende. Upper the hill we arrive in San Andres de Camporredondo, from where we cross A Carrilleira to get to the viewpoint of San Cibrao, which is situated in a beautiful landscape of vineyards, offering an excellent view over the dam. Then we descend to Casanova and get back to the Avia to follow up the river until we arrive again at the beginning of our route.