Atrás

Senda do río Avia

Lonxitude: 16.200 m.
Dificultade: Media entre Pazos de Arenteiro e Leiro. Baixa no resto. Localización: Boborás, Leiro, Cenlle e Ribadavia.
Cartografía: IGN E 1:25.000, Folla 187 I/III


Esta senda une Pazos de Arenteiro con Ribadavia pasando por Leiro. Na ponte De Pazos sobe entre as viñas para chegar a Lebosende tras pasar pola aldea abandonada de Viñoa. Desde alí descende cara a Leiro e atravesa o Avia por A Ponte das Poldras, onde hai unha derivación cara ao Mosteiro de San Clodio (S.XIII). Seguimos o curso do río e atravesamos viñedos e zonas de ribeira ata chegar a A Quinza onde cruzamos de novo o Avia para entrar en Ribadavia polo novo parque de A Veronza.


Este sendero une Pazos de Arenteiro con Riba-davia pasando por Leiro. En el puente de Pazos sube entre las viñas para llegar a Lebosende tras pasar por el pueblo abandonado de Viñoa. Desde allí desciende hacia Leiro y atraviesa el Avia por el Ponte das Poldras, donde hay una derivación hacia el Monasterio de San Clodio (S. XIII). Seguimos el curso del río y atravesamos viñedos y zonas de ribera hasta llegar a Á Quinza donde cruzamos de nuevo el Avia para entrar en Ribadavia por el nuevo parque de A Veronza.


This path connects the villages of Pazos de Aren-teiro and Ribadavia passing by Leiro. The way leads over the bridge of Pazos, goes up among the vineyards, passes the abandoned village of Viñoa and it arrives in Lebosende. From there the track goes down to Leiro and after passing a wooden footbridge, it crosses the Avia River at the bridge of Poldras, where it forks towards the Monastery of San Clodio (13th century). We follow the course of the river and walk through vineyards and riversides until the arrival at Á Quinza where we cross the Avia again to enter Ribadavia through the new park A Veronza.