Atrás

Senda de Boborás

Lonxitude: 18.300 m.
Dificultade: Alta.
Localización: Boborás.
Cartografía: IGN E 1:25.000, Folla 187 I/III

Esta senda ten un grande atractivo “monumental” xa que percorre distintas igrexas románicas. Dende á ponte medieval de A Ponterriza diríxese cara O Eixán pasando pola fervenza de Verilla. Chega a Astureses, ao pé da súa igrexa, e tras cruzar o río Pedriña, atravesa Xuvencos e a Almuzara para seguir ata Boborás e de alí a Cameixa. Tras bordear Laxas, chega finalmente a Pazos de Arenteiro, declarado Conxunto Histórico Artístico, desde onde se pode tomar o PRG 79 de novo cara A Ponterriza (8 quilómetros), pasando por Castro Cavadoso e Moldes, completando así esta senda circular.


Este sendero tiene un gran atractivo “monumental” ya que recorre distintas iglesias románicas. Arranca junto al Puente Medieval de A Ponterriza y se dirige hacia O Eixán pasando por la cascada de Verilla. Llega a Astureses, al pie de su iglesia, y tras cruzar el río Pedriña, alcanza Xuvencos y la Almuzara para seguir hasta Boborás y de allí a Cameixa. Tras bordear Laxas, se alcanza finalmente Pazos de Arenteiro, declarado Conjunto Histórico Artístico, desde donde se puede tomar el PRG 79 de nuevo hacia A Ponterriza (8 KM.), pasando por Castro Cavadoso y Moldes, completando así el sendero circular.


This path is highly monumentally attractive, because, on its way we can admire several Romanesque churches. The track starts next to the medieval bridge of A Ponterriza and it goes to O Eixán passing through Verilla waterfalls. It reaches Astureses, at the feet of the church, and after crossing the Pedriña River, it reaches Xuvencos and La Almuzara, passing Boborás until Cameixa. After going round Laxas, we finally get to Pazos de Arenteiro, declared of as an artistic and historical importance. From there, we can take the PRG 79 again towards A Ponte-rriza (8 KM), passing by Castro Cavadoso and Moldes, completing this way the circular track.