Atrás

Puente /Ponte Medieval de Parada de Cameixa

Mapa

Localizada gracias a las referencias del historiador Xosé Luis Sobrado Pérez. Con un solo arco de medio punto apoyado en la rocas, en el punto mas estrecho del Cañón del Viñao.
Sólo se le ve una posible marca de cantero por lo que se cree que la fábrica conservada debe ser de época moderna siglos XVII o XVIII, pero sobre el trazado del camino medieval.


Localizada grazas as referencias do historiador Xosé Luis Sobrado Pérez. Cun solo arco de medio punto apoiado nas rochas, no punto mais estreito do canón do Viñao.
Só se lle ve unha posible marca de canteiro polo que créese que a fábrica conservada debe ser de época moderna séculos XVII ou XVIII, pero sobre o trazado do camiño medieval.